Algemene voorwaarden

Baert - Alles voor het lerende kind

Prijzen

Ons assortiment wordt regelmatig vernieuwd. Net om die reden zijn de prijzen die je online op onze website terugvindt altijd actueel en betrouwbaar. Tussentijdse promoties, acties, prijsverlagingen, zijn alleen op website zichtbaar. Maar deze worden altijd en automatisch toegepast, ook op traditionele bestellingen en afhalingen.

Wij willen u altijd de volledige prijs, inclusief btw, tonen zodat er geen onaangename verrassingen zijn bij ontvangst van de factuur. Voor nog meer duidelijkheid tonen we naast de inclusief btw-prijs (vetjes gedrukt) nu ook de exclusief btw-prijs. Zo kunt u gemakkelijker vergelijken met andere catalogi die vaak enkel de lagere exclusief-prijzen tonen. Vergelijk op juiste basis. Onze facturen tonen voor uw gemak de eenheidsprijzen exclusief btw. 

Klasverpakking (of groepsverpakking) is altijd gratis

We zijn blij u deze dienstverlening te kunnen aanbieden. Klasverpakking betekent een belangrijke werkbesparing voor jouw school of organisatie, maar ook een belangrijke lastenverhoging voor onze magazijniers. Wij nemen deze meerkost voor onze rekening. Klasverpakking (of groepsverpakking) is mogelijk vanaf een totaal van 20 artikellijnen.

Verzendkosten

We vragen een kleine deelname in de portkosten op volgende basis. Bestellingen tot €50 incl. btw: €7,95. Vanaf €51: portvrij. Voor volumeleveringen zoals bijvoorbeeld meubilair, zijn andere transportkosten van toepassing (we maken hiervoor graag een offerte op). Montagekosten zijn niet in de prijs begrepen.

Offertes

We maken graag een offerte op voor uw aanvraag. Administratieve offertes van weborders voor bestelbonnen, kan u heel gemakkelijk zelf aanmaken via het (icoon tandwieltje) bij uw bestellijst – kies voor 'Offerte aanmaken'.

Retours

Mocht ondanks onze zorg voor een zo juist mogelijke voorstelling, een artikel na ontvangst toch niet voldoen, laat dit dan zo spoedig mogelijk schriftelijk weten en uiterlijk binnen de 30 dagen. Het terugzenden van goederen kan enkel gebeuren na ons voorafgaand akkoord. Opgelet: retours die terug gestuurd worden zonder retourbon, worden niet aanvaard. Samen met deze retourbon kunnen de artikels in de oorspronkelijke verpakking en op eigen kosten teruggezonden worden. Na ontvangst in goede staat (zorg ervoor dat de goederen goed verpakt zijn!), wordt een creditnota opgemaakt. Artikels die niet in oorspronkelijke verpakking terug worden gestuurd, worden niet gecrediteerd.

Aangekochte artikels uit de koopjeshoek of outlet, worden niet teruggenomen.

Artikelen met copyright of auteursrecht worden niet teruggenomen indien de verpakking geopend is. Onze transportdienst kan verkeerd bestelde goederen ook retour halen, dan trekken we de retourkost van €20 per teruggehaalde doos af van het te crediteren bedrag. Retour van meubilair is een kostelijke zaak en erg schadegevoelig. We crediteren voor meubilair slechts 70% van de waarde van het meubel. Ook de retourkost is voor rekening van de klant. Meubilair op maat of op bestelling kan niet geretourneerd worden.

Ontbrekende of verkeerde artikels

Verwittig ons zo snel mogelijk schriftelijk en binnen de 30 dagen. Na deze periode kunnen we deze klachten niet meer in behandeling nemen. Bij levering: kijk steeds goed na voor hoeveel dozen u aftekent en teken niet indien het aantal niet klopt. Indien u voor akkoord getekend hebt voor 5 dozen en nadien laat u ons weten dat u maar 4 dozen ontvangen heeft, kunnen wij geen klacht aanmaken.

Defecte of beschadigde goederen

Defecte of beschadigde goederen ontvangen? Verwittig ons zo spoedig mogelijk schriftelijk en uiterlijk binnen 30 dagen. Mail een foto van de beschadiging naar info@baert.com.

Administratieve kosten

Indien u een foutief leveringsadres of facturatieadres doorgaf bij bestelling en dit achteraf gecorrigeerd wil zien, vragen wij een bijdrage in de administratieve kost van €20 per wijziging.

Garantie

In principe geldt er een waarborg op de degelijkheid van het productieproces van 6 maanden na factuurdatum. Indien wij in deze periode geen melding van fouten aan het productieproces ontvingen, zijn verdere klachten onontvankelijk en worden ze beschouwd als een gevolg van een verkeerd gebruik. In enkele gevallen wordt de waarborgperiode door de fabrikant verlengd (bv. Winther driewielers en Sico vouwtafels), maar dan wordt dit bij de betreffende artikelen duidelijk aangegeven.

Betalingen

De facturen worden opgestuurd na levering van de producten. We ontvangen de betaling graag binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur. Voor meubilair geldt een automatische intrestaanrekening van 1% per maand, zonder voorafgaande waarschuwing. De facturen dekken de geleverde goederen. Naleveringen worden afzonderlijk gefactureerd op het moment van effectieve levering. Een nalevering die afzonderlijk zal gefactureerd worden, kan dus geen reden zijn om de betaling van een vorige factuur uit te stellen.

Het indienen van een klacht ontheft niet de verplichting om de factuur tijdig te betalen. Enkel wanneer dit schriftelijk bevestigd is door een medewerker van Baert, kan er afgeweken worden van de betalingstermijn. 

Vragen of opmerkingen ivm uw bestelling?

Stuur een e-mail naar info@baert.com met concrete gegevens zoals bestelbonnummer, factuurnummer, artikelcode en telefoonnummer.

Eigendomsvoorbehoud

Goederen blijven eigendom van Baert tot zolang niet wordt voldaan aan de bijhorende factuur.

Laatste update: 01/01/2024

Cookies

Op onze websites en apps gebruiken wij en derden cookies of gelijkaardige technologieën (kortweg "cookies")

Instellingen

Zijn nodig om de website te laten functioneren en kunnen niet worden uitgeschakeld.

Registreren informatie over hoe u de site bezoekt.

Houden informatie bij over uw surfgedrag om u relevante advertenties te tonen op andere sites.