Inza, Bebat, Recyca "budgetverruimers"

Sinds jaar en dag is Baert vaste partner van Inza en Varesa in de spaaractie voor scholen, die u dubbele winst oplevert. Uw leerlingen drinken lekker en gezond en met de gespaarde punten kan uw school nuttige, duurzame, didactische aankopen doen.

Hoe gaat u te werk?

Vraag uw bestelformulier rechtstreeks aan bij uw zuivel- of drankengrossier of mail naar info@inza.be.Inza verrekend de punten en plaatst de bestelling rechtstreeks bij ons. U dient dus geen bestelling bij Baert te plaatsen.
Meer informatie over deze actie vind u op www.inzacompany.be.BEBAT en Baert ondersteunen scholen bij hun missie voor een betere leefwereld. Kinderen mogen gebruikte batterijen meenemen naar school en gaan zo op weg naar een beter milieu! Bovendien nemen deelnemende scholen automatisch deel aan het scholenspaarprogramma van BEBAT, waarbij ze kunnen sparen voor aankoopbonnen bij Baert!Met andere woorden, u helpt de natuur een handje en wordt beloond met gratis materiaal voor uw school.Hoe gaat u te werk?

 1. Wissel de ingezamelde batterijen in bij BEBAT voor een Baert waardebon op www.bebat.be.  U ontvangt een waardebonnummer.
 2. Plaats uw bestelling in onze webwinkel.  U moet eerst uw punten inruilen bij BEBAT vooraleer u kan bestellen met uw waardebonnummer!  In de klantenfiche bij specificaties vermeldt u het correcte waardebonnummer.
 3. De goederen worden spoedig door Baert rechtstreeks naar de school verstuurd. Alle verdere administratie gebeurt rechtstreeks tussen Bebat en Baert.
 4. Uiteraard kijk je uit naar de bestelde artikelen. Baert probeert dan ook zo snel mogelijk te leveren. Je begrijpt dat de termijn ook afhangt van de beschikbaarheid van het betreffende artikel. Er worden standaard leveringskosten aangerekend.
Recyca is een internationale specialist van inzamelingen van lege toners. In de plaats dat deze milieu onvriendelijke lege toners bij het gewone huisvuil terecht komen, haalt Recyca de door de school verzamelde tonerhulzen op en verwerkt deze op een verantwoorde wijze. De school ontvangt in ruil punten waarmee ze artikels bij Baert kan bestellen, zonder dat dit het schoolbudget raakt.Hoe gaat u te werk?

 1. Bekijk de actie op www.recyca.be.
 2. Kies één of meerdere artikelen uit de catalogus of via onze webshop van Baert.
 3. Plaats uw bestelling:  • Bereken de totale prijs van de bestelling en zet deze om in Recyca-punten.
  • Per 0,25€ (inclusief BTW) levert u één punt in. Eén euro stemt dus overeen met 4 punten. CONCLUSIE: prijs in euro x 4 = puntenwaarde.
  • Rond het eindresultaat af naar boven of naar onder.   Vb: een eindresultaat van 69,52 punten wordt afgerond naar 70 punten, een eindresultaat van 69,48 punten wordt afgerond naar 69 punten.
  • Plaats uw bestelling in onze webwinkel.
  • In in de klantenfiche bij specificaties vermeldt u de waardebonnummer van Recyca.
  • De goederen worden spoedig door Baert rechtstreeks naar de school verstuurd. Alle verdere administratie gebeurt rechtstreeks tussen Recyca en Baert.
 4. Uiteraard kijk je uit naar de bestelde artikelen. Baert probeert dan ook zo snel mogelijk te leveren. Je begrijpt dat de termijn ook afhangt van de beschikbaarheid van het betreffende artikel. Er worden standaard leveringskosten aangerekend.