A-Z INDEX
A B C D E F G H I
J K L M N O P Q R
S T U V W X Y Z  
Logopediehoekje > Diverse
  Diverse
 
 • Hieronder kan u een aantal interessante artikelen raadplegen, relevant voor het vakgebied "Taal van 2 tot 6 jaar". 
  De gehele rubriek kan u raadplegen in onze catalogus vanaf pagina 381.
   
  • Van woord naar zin

  Oefenen van beginnende communicatie: keuzes uitleggen, beschrijven en vergelijken, ...

  Aan de hand van het bespreken van objecten, personen en situaties leren kinderen niet enkel de zaken te benoemen maar ook verbanden te leggen, daarbij stap voor stap opbouwend tot een goede structuur met onderwerp, werkwoord en voorwerp.

  Dit taalspel is opgebouwd in 5 stappen met stijgende moeilijkheidsgraad, met als doel te evolueren van één woord naar het gebruik van volzinnen.

   

  5 magnetische borden (50 x 35 cm), 80 magnetische objecten, 22 kaarten met personages, 1 pedagogische handleiding.

   

     

   

  Art. code XN337137 - pagina 385 in onze catalogus

   

  • Vertelplaten alledaagse situaties

  12 grote praatplaten in kleur over de dagelijkse leefwereld van het kind: op straat, thuis, keuken, tuin, badkamer, jarig zijn, slaapkamer, auto, klas, supermarkt, kassa, kermis en zwembad.

  12 reproducties van decors zonder personen in zwart/wit voor navertellen en verbeelding. Uitgebreide handleiding.

   

  12 grote kleurplaten: 40 x 52 cm, 12 grote decorplaten (40 x 52 cm), 12 kleine decorplaten voor fotokopie (21 x 29,7 cm), 12 A4 vellen handleiding.

   

   

   

  Art. code XN388027 - pagina 382 in onze catalogus

   

   

  • Taal-muzikaal 1 en 2

  De mappen taal-muzikaal bieden  liedjes aan over dagdagelijkse gebeurtenissen en over verschillende lichaamsdelen en zintuigen.

  Per liedje zijn er vier pagina's met tekeningen, muzieknotatie, liedjesteksten en een taalblad met oefeningen.

  DOEL: Woordenschat, rijm, auditieve analyse en synthese en mondmotoriek.

   

  1 CD (33 liedjes). Samen met de handleiding omvat de ringband 144 pagina's.
  INHOUD DEEL 1: 33 liedjes voor 3 tot 6 jaar
  INHOUD DEEL 2: 34 liedjes voor 4 tot 8 jaar

   

   

  Art. code XTM1 en XTM2 - pagina 391 in onze catalogus

   

   

  terug